Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Juni.

Des avonds laat, aan moeders schoot,

Kniel ik eerbiedig neer, En stamel ik mijn warmen dank

Aan onzen lieven Heer!

3 Juni.

Ik spoed mij naar den heuveltop, Waar niets mijn rust verstoort,

En zoek een malsche graszoó op, Waar 't uitzicht mij bekoort;

Dan juich ik uit een vol gemoed:

De Heer is Groot en Wijs en Goed!

4 Juni.

Nog bloêit voor ons des levens Lent', Bij Vreugd en Zonneschijn;

Maar zal ons hart in later tijd Ook nog zoo dankbaar zijn?

Bewaar der Lente zonnegloed Het Leven door in uw gemoed.

Sluiten