Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 Juni.

Bedenk het wel, dat elk gebrek, .

Hoe klein het zij of groot: Zoo gij het niet verwinnen leert,

II schande brengt of — nood.

15 Juni.

De bloem des velds, vaak kind

van éénen dag,

De teedre musch, die 't karig aas

moet zaamlen:

De grijsaard en het kind dat nauw

8 J kan staamlen,

Verkwikt dezelfde zomen

levens-liefdelacn.

16 Juni.

Zacht ontsnappen mijn gemoed

Liefelijke tonen, En ik zeg mijn blijden groet:

„Klinkt, waar menschen wonen 1 Toef bij elke hut een poos

Waar ze blijheid eer en — Kust en groet er bloem en roos

Duizend — duizend keeren.

Sluiten