Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 Juni.

Het schoonste zomerzonnetje Streelt nimmer hart en zinnen,

Wanneer het hart niet vroolijk is Door 't zonnetje van binnen.

27 Juni.

Lieg nooit! Één korrel zaad in d' aard gestrooid, Brengt duizendvouden korrels voort;

Lieg nooit!

28 Juni.

Een moeder zit bij 't wiegjen van haar kind En fluistert in gepeinzen, teer en zacht: „Lief kind, wie zal uw Gids door 't leven

zijn . . .

„Wie houdt naast mij getrouwe, bij u

wacht . . .? „Der liefde hand strooi rijklijk 't Goede

Zaad" —

Zoo klonk een stem in 't moederharte, teer— „Voor hem te zorgen is der reine moedertaak „Maar Ik waak over kind en Moeder!"

zegt de Heer.

Sluiten