Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29 Juni.

Tevreden zijn bij wel en wee

In 's levens rijken gaard, Heeft menigeen, hoe zwaar beproefd —

Voor wanhoop's smart bewaard; Wij leerden 't reeds van jongs af aan: „Wat God doet, dat is welgedaan !"

30 Juni.

Wie niet volbrengt wat hij belooft: Wordt diep veracht en nooit geloofd,

1 Juli.

't Is of een bode Gods is uitgetogen Die leven wekt en zegen om zich strooit, Of Englen Gods in hooger licht getooid, Met milde hand het Scheppings-schoon

verhoogen.

Sluiten