Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 Juli.

Bij het zorgloos ommedwalen

Door den bloemenhof der vreugd,

Smaakt ge een onbeperkt genieten, 't Hoogste goed der blijde jeugd.

27 Juli.

Ontzie u zeiven

en — schaad niemand.

28 Juli.

Foei, hoe kan het mooglijk wezen — Gij. uw Vaders liefste kind,

Zoudt gij waarlijk voor hem vreezen, Hij, die U zoo teer bemint —?

Neen, wat kwaad gij hebt misdreven, Gaarne zal hij 't TT vergeven.

Sluiten