Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NG:

n

4 Augustus.

Een warme groet, een hartebeê,

Eenvoudig blij te moe; Een wensch van liefde — heil en vreê,

Ruischt u tot welkom toe; Want weder vlood een jaar voorbij

Met snelgewiekte schreên, En weder roept ons feestgetij

Ons dankbbaar hier bijeen. —

5 Augustus.

Wis, met een traan in 't vriendlijk oog Knielt gij straks dankbaar neêr,

En zegt: „Het was een schoone dagDien gij mij gehonkt, o Heer!"

6 Augustus.

't Vooglenkoor verheft zijn zangen, Heel de blijde schepping zingt:

't Is.het volle, rijke leven Dat ook U tot juichen dringt.

Sluiten