Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 Augustus.

Ja, aardsehe bloemen welken,

En bloeien, ach! zoo kort — Slechts ééne bloem bemin ik

Wier schoonheid nimmer dort; Zij deelt haar geuren mede

En tiert in lief en smart, Die bloem heet „hemelvrede"

In 't God gewijde hart.

8 Augustus.

'k Herdenk gestaag Uw Moederzorg En Moedertrouw daarbij:

Want geene, geene vind ik ooit Die mij zoo mint als gij !

9 Augustus.

Al wat ademt, juicht en jubelt, Stamelt thans de stille beê:

„Kom, o kom, o heiige Morgen, Sabbathdag vol rust en vreê!"

Sluiten