Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 Augustus.

Al mijn wenschen en mijn beden Heb ik heden Op uw feestdag uitgestort: ,,'k Wensch dat voorspoed, heil en zegen. Op uw wegen Nimmer U onthouden wordt."

26 Augustus.

Hebt gij met iedren dag In 't Goede een schreê gewonnen,

Dan zijt gij niet vergeefs Uw levenstaak begonnen.

27 Augustus.

Smaak steeds de vreugd,

die 't leven biedt,

Maar kwetst U aan

haar doornen niet.

Sluiten