Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 September.

Droomen is zoet Maar wijs noch goed, Denken en werken Is beter, dat moet.

4 September.

Rijk aan geest en rap van leden, Jong van jaren, rijk aan zeden; Rein van hart bij vreugd en pijn, Ja, — zóó moet de jonkheid zijn.

5 September.

Naken er soms lijdens-stonden

Die het harte droef doen slaan, Blijf dan bij dat vluchtig lijden, Niet zoo moedloos stillestaan; Smart en vreugde wisslen af, Van de wieg tot aan het graf.

Sluiten