Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 September.

Barmhartigheid klopt aan uw hart:

O laat haar spoedig in, Zij roept uw hart tot weldoen op

Met reine menschenmin.

19 September.

Keert in later jaren vaak terug tot de onbezorgde dagen Uwer jeugd — die herinnering zal U goed doen.

20 September.

'k Schik de laatste bloemen samen Tot een tuiltje rijk aan geur;

Wat een tal van lieve namen Naast verscheidenheid van kleur;

Dat 'k mijn moeder wel gedenk:

Toont haar dit Verjaar-geschenk.

~ —v

Sluiten