Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KG:

21 September.

't Najaar doet zijn stem reeds hooren, Hoort! hoe reeds de stormwind brult:

Toch gaat niets voor mij verloren Wat mijn dankbaar hart vervult.

22 September.

Wanneer de dagen snellen,

En 's levens avond rijst, Dan worden de oogen zwakker

En 't schoonste haar vergrijst; Dan heeft men veel geleden,

Doorworsteld en doorstaan En 's levens idealen,

Zijn met den tijd vergaan.

23 September.

Waarheen het lot II leiden moog', Wil steeds den tijd herdenken:

Toen vreugde Uw hartje kloppen deed. En zoet geluk mocht schenken.

Sluiten