Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 September.

Hebt gij iemand leed gedaan, En gij hoort de kerkklok luiden,

Luister toe en denk er aan: Dat kan wel zijn dood beduiden;

Ga — en vraag vergiffenis Eer de tijd verstreken is.

28 September.

De stormwind raast met alle kracht,

En schudt de Reus van 't Woud; Hij rent langs veld en akkers heen,

En knapt het dorrend hout; God geev' dat ook de levensstorm

Als zij Uw hart ontroert, Er menig booze lust en luim

Voor immer aan ontvoert.

29 September.

Onthoudt het rijke tooverwoord,

Dat iedren twijfel stilt: Zoo gij maar wilt hetgeen gij kunt,

Dan kunt ge ook wat ge wilt.

Sluiten