Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 October.

Wees rein als 't fijnste goud, En vast als marmersteen,

Wees helder als kristal. En schoon als elpenbeen.

19 October.

Mint gij het Goede, beminnelijk meisje, Bewaar dan dien schat,

steeds getrouw in uw hart 't Goede te lieven

en 't leven waardeeren, Vreugde te kweeken

bij zorgen en smart.

20 October.

Gelijk de zonnebloem^ Haar kelkje heft 'ten hoogen,

Zoo zoekt het jeugdig hart Per liefde AlvermogenĀ»

Sluiten