Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 October.

Tevreden zijn dat is een gunst, Tevreden schijnen is een kunst, Tevreden worden een groot geluk, Tevreden blijven een meesterstuk.

22 October.

Bemint de waarheid,

en haat de logen, Zoekt het schoone en schuwt het kwade, Wil het goede en doet wat recht is, Waarheid en willen behalen den zege.

23 October.

Komt, o jeugd en plukt de rozen, Die het late najaar biedt —

Eer de kwade dagen komen En Uw lente henen vliedt,

Sluiten