Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 October.

Ik zie de laatste bloemen welken,

Bij hagel — sneeuw en stormgeluid —

De Zwaluw trok naar 't Zuiden henen En lacht er nu den Winter uit.

31 October.

De bloemen geuren om U heen, En juublen meê haar lied,

Nu elk de Bloem van 't Ouderhuis De beste wenschen biedt.

1 November,

Vraag eiken morgen aan U-zelven: „Wat wil ik! — Wat moet ik —

Wat kan ik." — En voeg er dan de bede bij: O Hemelvader leidt Gij mij!"

Sluiten