Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 December.

Leer. te peinzen aan 't Verleden, Uitzien naar een schoon verschiet,

Waar een reiner werkkring eenmaal Onverwelkbre bloemen biedt.

9 December.

Lieflijk als 't Vergeet-mij-niet, Zacht en rein als zij,

Dochter, ga uw jeugdig leven God gewijd voorbij.

10 December.

Al wat 's Levens lente biedt, — Hebt gij 't saam vergaderd ? —

Pluk er rijpe vruchten van Als uw winter nadert.

Sluiten