Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 December.

Het sneeuwkleed dat de velden dekt, Spreekt fluistrend tot ons hart:

Dat eens des Levens schoonheid vliedt, Met Liefde en Vreugd en smart.

24 December.

Liefhebben is — tot God gaan, Hij toch is de volmaakte Liefde.

25 December.

O wees gegroet, gij schoonste aller dagen, Gij Kerstfeest, dat bij 's levens strijd,

Voor oud en jong een bron

van heil doet dagen, En ons aan 't Eeuwig Goede wijdt;

O deel ook aan ons jong gemoed,

Uw zegen meê, vol licht en gloed.

Sluiten