Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 1

29 December*.

Daar is geen ziel zoo rijk aan tranen, Waar, door de Wolk der Smarte heen,

Geen zonnestraal een weg zou banen, Als zoete erinn'ring aan 't Verleên.

30 December.

Zwijgend, zonder ritslen of bewegen, Ligt d'aard als in een

diepen slaap gezegen,

Als stond haar polsslag stil een tijd — Lief kind, zoo U de Heer mag sparen, Dan blijv', bij 't klimmen Uwer jaren:

Uw hart ,,'t Excelsior" gewijd.

31 December.

Laat ons niet alleen voor 't vergankelijke leven, maar voor een eeuwig schoone toekomst.

Sluiten