Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindigd worden. Eerst daarna kan de weg op afdoende wijze worden gemoderniseerd.

Links van den weg, op een heuveltje staat het in 1885, in renaissance-vormen gebouwde Raadhuis. In den gevel ziet men het wapen van Bussum, vijf goudkleurige boekweitkorrels in een blauw veld. Oorspronkelijk was het Raadhuis tevens Postkantoor en politiebureau, later is er een achtergebouw bijgezet, waarin thans het nu veel te kleine politie-bureau is gevestigd. Men bereikt dit uit de Raadhuisstraat ter zijde van het Raadhuis, het pleintje voor het bureau is met een hoog hek van de straat afgescheiden.

Ondanks de verschillende uitbreidingen is het Raadhuis, dat werd gebouwd toen Bussum nog geen 3000 inwoners telde, te klein. Er zijn echter plannen in voorbereiding voor het bouwen van een nieuw politiebureau, terwijl na de voltooiing daarvan, de ruimte van het tegenwoordige voor de gemeentelijke administratie kan worden ingericht. Toch zijn niet alle takken van Dienst in het Raadhuis vereenigd. Openbare werken zetelt in een villa aan den Meerweg in het „Spiegel' De Gemeentelijke Bedrijven hebben afzonderlijke administratiegebouwen.

Kan het Raadhuis uiterlijk niet op schoonheid bogen, ook inwendig heeft het weinig opmerkelijks. De Raadzaal heeft een echt burgerlijk cachet, ondanks de bij gelegenheid der viering van het 100-jarig bestaan van Bussum door ingezetenen geschonken fraaie meubels.

Schuin tegenover het Raadhuis, aan de andere zijde van de Brinklaan, ziet men in een grooten tuin de groote gebouwen van het R. K. Pensionaat „Mariënburg", een kost- en dagschool voor meisjes.

We naderen nu den Brink, het oudste plekje van Bussum. Van de oude heerlijkheid der rustieke boerenhoeven is echter weinig overgebleven. De oude herberg aan den hoek der Heerenstraat, „De Rozenboom", is geheel gemoderniseerd en een flink hotel-café-restaurant geworden, het vereenigingspunt van allen, die zich echt Bussummer gevoelen. Hier worden de belangrijke openbare veilingen gehouden en hebben oude vereenigingen hun zetel, 's Woendagsavonds houdt er b.v. het Bussumsch Schaakgenootschap z'n speelavonden, de Bussumsche Orchestvereeniging repeteert er, de verschillende zalen zijn voortdurend in gebruik voor vergaderingen, die over het wel en wee van Bussum beslissen.

De tuin biedt een aardig zitje, waar men onder het genot van de klanken van het strijkje, het drukke verkeer van auto's en fietsen ziet, die gaan in de richting van Hilversum of naar Amsterdam, langs de Brinklaan, of door de Kerkstraat naar Laren en Huizen, of door de Heerenstraat naar de richting 's Graveland.

Het kan hier 's zomers zeer vol zijn, vooral wanneer de Harmonie „Crescendo" in de muziektent op den Brink haar goede concerten geeft, of de zangvereeniging „De Volksstem" haar uitvoeringen.

De solide houten muziektent, midden op den Brink, wordt 's winters opgeborgen, zeer ten gerieve der winkeliers aan den Brink, die niets op hebben met dien wachter voor hun étalages. Het plein wordt in elk

Sluiten