Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over een brugje passeeren we de Karnemerksloot; aan de overzijde daarvan kijken we over het Naardermeer, dat aan deze zijde nog uit weiland bestaat, in de richting van Weesp, waarvan we de torens ontdekken. Onze weg voert naar rechts langs de Karnemelksloot. Aan de overzijde liggen uitgestrekte boomkweekerijen, vóór ons de Schapenmeent, met talrijke militaire loodsen, overblijfsels van den Mobilisatietijd. Al ras komen we bij vriendelijke bescheiden woningen, die met overheidssteun hier op den grond, toebehoorende aan de gemeente Naarden, gebouwd zijn. De stad Naarden ligt rechts van onzen weg. We komen aan de Muidervaart, die we over een brug passeeren en gaan rechts over den straatweg, de stad tegemoet.

Fort bij Karnemelksloot. (Foto C. Verschuur)

Links zien we in de verte de Hakkelaarsbrug, vanwaar het vriendelijke Muiderberg in een kwartier te bereiken is. Scherp staat de hooge zeedijk tegen de lucht afgeteekend. Een militaire weg leidt naar den zeedijk ; men zal ons niet lastig vallen als we even van den dijk een kijkje nemen over de buitendijksche maatlanden, waarachter de zilveren streep der Zuiderzee zichtbaar is, met Pampus, en geheel links de bosschages van Muiderberg, bij helder weer zouden we ook Marken en de torens van Amsterdam kunnen zien, waaromheen van hier gezien altijd een donkere waas van fabrieksrook hangt. Rechts zien we de stad Naarden en in zee uitloopend de beboomde wallen van een fort.

Terugkeerend kunnen we onzen weg door Naarden kiezen, of langs den

Sluiten