Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loods rechts behoort tot de wereldfirma op beetwortelzaadgebied Kühn & Co., iets verder zien we aan die zijde op een heuvel het heerenhuis van het buiten „Flevo Rama" verrijzen en naderen we den hoek „Abri Drafna", een halteplaats der tram.

Een wegwijzer van den A.N.W.B. geeft ons hier alle gewenschte inlichtingen. De straatweg naar rechts voert naar Bussum, die rechtuit naar Huizen, de grintweg naar links, langs het buiten" Drafna, binnendoor naar Valkeveen aan Zee, waarheen men echter gemakkelijker komt langs den hoofdweg, de beroemde Valkeveensche laan, die een paar honderd meter verder aan den linkerkant van den Huizerstraatweg haar beginpunt heeft.

Model-boerderij. (Foto C. Verschuur)

Om niet te ver van huis te dwalen gaan we den straatweg rechts in. Hier is rechts van den weg de grond afgezand en achter weiden en moestuinen ligt hoog verheven de huize „Flevo Rama". Links heeft het vroegere Stukkenbosch grootendeels moeten plaats ruimen voor villatuinen, daar buigt de Stukkenlaan uit onzen weg, die van hier een kortere verbinding geeft met de Valkeveensche laan.

We naderen opnieuw een kruispunt van wegen. Naar links, dwars door de hei ligt de in den winter van 1922—23 aangelegde grintweg naar Huizen, met achter het eerste huisje het nieuwe fietspad naar de Zuiderzee.

De weg rechts den hoek om geeft de kortste verbinding met

Sluiten