Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tram naar Huizen of van de autobus gebruik te maken, die hen kunnen brengen tot de Valkeveensche laan. Ziet men niet tegen een fiksche wandeling op, dan slaan we bij de brug in het Brediusbosch direct links af, langs den mooi omgroeiden vijver. Prachtige uitzichten biedt deze weg over de afgezande gronden. Aan de rechterzijde is meest bosch, met de prachtige laan van „Dennenoord". Links kijken we ook in een aantal diepe beukelanen van „Flevo Rama", om die te betreden is evenwel een toegangskaart noodig. We naderen nu den viersprong, bekend van onze vorige wandeling, slaan links den straatweg in tot aan de Stukkenlaan rechts, te midden van mooie natuur en prachtige tuinen leidt deze weg naar den Huizerstraatweg, waar juist de tram van het station Bussum gekomen, stopt. Vele tientallen passagiers, vooral veel kinderen stappen uit en de menigte beweegt zich in één richting, naar Valkeveen.

Langs den mooien weg bereiken we in eenige minuten een brugje, dat leidt over een heldere zanderijsloot, waar we schitterende uitzichten genieten. De zilte zeelucht komt ons met z'n koelte reeds tegemoet waaien. Rechts over een houten brugje, zien we een paar mooi gelegen villa's staan, en de bekende Leeuwenberg verrijst voor onze oogen. Deze hooge heuvel is bekroond door een leeuwenmonument, dat in 1650 op den toen van ouds genoemden Venusberg werd opgericht, door den aanplanter van deze bosschen, een burgemeester van Amsterdam, Andries de Graaff.

Na het omslaan van een bocht, zien we rechts de toegangspoort naar de bosschen van „Oud-Naarden" en den slapenden zeedijk, even verder de uitspanning „Nieuw Valkeveen", die nog wat nuchter in nieuwe aanplantingen ligt. Mooier in hoog, oud geboomte is de iets verder gelegen uitspanning „Oud-Valkeveen", het beroemde oude pannekoekenhuisje. Vrij mogen we de omrastering binnengaan, waar direct rechts een fietspad begint, waarlangs men de boerderij „Oud Naarden" kan bereiken. We gaan evenwel rechtuit, langs de oude boerderij, waar vroeger tol geheven werd van de wandelaars, die de zee opzochten, waden een eindweegs door een mul zandpad en staan voor de Zuiderzee.

't Kan hier op warme dagen bijzonder druk zijn. Het strand is dan bezet met kinderen, die naar hartelust kunnen graven en zandbergen opwerpen, die straks bij vloed geheel door zeewater zullen zijn. omringd. Het is hier voor kinderen volkomen gevaarloos, de golfslag is zeer gering, er zijn hoegenaamd geen kuilen of plotselinge diepten, de bodem daalt zeer langzaam glooiend, zoodat zelfs op een paar honderd meter van het strand verwijderd, de diepgang nog geen Meter bedraagt'.

't Is hier daarom een ideale speelplaats voor de jeugd.

Maar ook volwassenen genieten volop. Een paar honderd Meter in de richting van Huizen wijst een wapperende driekleur de plaats aan, waar een aantal kleedkamertjes op het strand zijn gebouwd. Wie wat preutsch is aangelegd, kan zich daarin ontkleeden, alvorens van een zeebad te gaan profiteeren. Verder op zijn evenwel genoeg stille plekken

Sluiten