Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heide heeft de Amsterdamsche Wethouder De Miranda het oog geslagen voor het bouwen van zijn Tuinstad.

We moeten hier opletten, of er roode vlaggen van de kogelvangers waaien. Links en rechts van den Crailoscheweg zijn een aantal schietbanen, waar de militairen uit Naarden en Amsterdam en ook de Burgerwachten zich oefenen.

Wordt er geschoten, hetgeen kenbaar wordt gemaakt door het hijschen van roode vlaggen op de hooge kogelvangers, dan zouden ons hier de kogels van de slechte schutters om de ooren kunnen suizen.

Vóór de kogelvangers vinden we een pad, dat ons langs de gebouwen der Legerplaats naar het rijwielpad zou brengen, op een punt, waar het juist vertakt wordt. Rechtuit bereikt men binnendoor het dorp Laren, rechtsaf het St. Janskerkhof en de aansluiting met de paden naar het theehuis 't Bluk, Hilversum, Baarn, de Vuursche, enz. Van het St. Janskerkhof vinden we tevens een pad, dat ons naar de Crailosche brug terugbrengt, over de heuvelachtige heide.

Hebben we onze wandeling niet te ver willen uitstrekken en zijn we dus aan deze zijde van den Nieuwe Crailoscheweg gebleven, dan is het aan te bevelen een wegje te zoeken in de richting van den Amersfoortscheweg, kenbaar aan het hooge geboomte, waarin hier en daar het dak van een villa schemert. We blijven echter in de Eng en vinden al spoedig een boschpad, dat ons Bussumwaarts brengt. Hier ligt het omstreeks 1900 aangelegde villapark „De Eng", nog immer zonder villa's en min of meer verwilderd, maar daarom dès te mooier. Prachtige plekken bosch, samengesteld uit allerlei soorten geboomte, zal men hier op z'n zwerftochten ontdekken. Verdwalen is niet mogelijk, want zoodra men den boschrand bereikt, wijst de toren van Bussum den weg naar huis. Ons pad naar Bussum zoeken we langs de roggeakkers achter het fort, waarna we zonder mankeeren op den Voormeulenweg terecht komen, vanwaar de Huizerweg of de Singel gemakkelijk bereikbaar zijn.

HET SPANDERSWOUD EN OMGEVING

Het beste verzamelpunt voor een wandeling naar het Spanderswoud en omgeving is de meergenoemde fontein aan het eind van den Nieuwe 's Gravelandscheweg. We kunnen hier direct de beboschte heide ingaan, maar gemakkelijker vinden we den weg, door tegenover „Walden" het rijwielpad te volgen, dat links van den weg boschwaarts voert Zijn we te voet, dan is het prettiger links van het pad het Bantambosch te houden. Dit is een heuvelachtig dennenbosch, met prachtig zwaar geboomte. Hier en daar vinden we als overblijfsel van de Mobilisatie, betonnen onderkomens, „pillendoozen" noemen de jongens ze hier, die indertijd met zand en aarde geheel voor het oog waren bedekt. Wandelend gaan we voortdurend in dezelfde richting verder naar het Spanderswoud. Voor wielrijders is het aan te bevelen het fietspad, dat om het hek van een buitenplaats naar rechts afbuigt, te volgen. Dit brengt ons

Sluiten