Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mi nu

I Schoorsteenpotten - Schoorsteenkappen - Dakpannen - Voerbakken - Basale tegels (

Portl.-Cement Schelpkalk Kluitkalk T ras

Steenkalk

Vuurvaste Specie

Gips

Witkalk

Scherpzand

IIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIÜ

A. C. VAK DEM HOEK

(vh. A. H. PEIJ) in

Bouwmaterialen

| Landstraat 76-85-87 - Tel. No. 3 § BUSSUM

ïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiifi

TUINGRIND - Betongrind - Gnszand - Vloertegels - Wandtegels - ïerrazzotegels

Waalsteen

IJselsteen

Utrechtsche steen

Drijfsteen

Vuurvaste Steen

Kalkzandsteen

Bimsplaten

Rioolbuizen

Betonputten

Sluiten