Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bussumsche Glas- & Veitaidel

Ff v. d. Brink & Thuys Drogisten

Raadhuisstraat 27 — Telef. 967

B ussu m

Behangselpapier Sponsen — Zeemlappen — Toiletartikelen Borstelwerk — Chemicaliën — Specialité's

JUBILEUM!::

I Sport, Geboorte, Verloving, Huwelijk { enz. raadplege men

Fiiiiiiiiiiiitiiiiiiiuiiiii = ="" min"»" iiiiiiiiiiimiiii

SPECIA'LITElf -ADRES

MAISON MAGRIJN

Het aangewezen huis voor Feest-Gebak Doeltreffend voor alle gelegenheden 1! VRAAGT ONZE lllll

BAL-GEBAKJES - FANTASIE-IJS - PIÈCES - MONTÉ 15 maal bekr. - Hoogste onderscheiding - Zilveren Lauwerkrans Aanbevelend J. MAGRIJN

NASSAULAAN 26 lira TELEFOON 370

Sluiten