Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien gij BUSSUM als woonplaats kiest, laat uw woning dan inrichten door dit adres. — Begrooting gratis. — Complete meubeleering op elk gebied. ^

Prima gegarandeerd werk. — Billijke p r ij z e n . V ^

BEHANGERIJ

^ / e^^STOFFEERDERIJ

>< ^ a V' en BEDDENMAKERIJ

A/(y _

O Speciaal adres voor het vervaar-

>x digen van Marquizen en Zonneschermen

Klemkerks Kolenhandel

levert alle brandstoffen tot b i 11 ij k e n prijs BUSSUM: Parallelweg 3, Iel. 560, lac. Catslaan 3, Tel. 1052 - UREN, Klaaskampenweg Iel. 29

Stelregel: Juiste maat — juist gewicht — juist aantal

Zoekt U een goed en volkomen betrouwbaar adres voor de levering van KRUIDENIERS- en GRUTTERSWAREN en COMESTIBLES ENZ., vervoeg U dan bij

„Gooisch Belang" HEERENSTRAAT 15 Ie BUSSUM - Telel. 701 - Giro 19060

c

Sluiten