Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het groot aantal platen en ïllustratïèn, de wandellcaart en wat verder tusschen den text gevonden wordt zullen de overtuiging geven dat Deventer en omstreken een bezoek overwaard zijn. Voor gegronde opmerkingen die bij eenen eventueelen herdruk■ tot verbetering kunnen strekken houden schrijver en uitgever zich beleefd aanbevolen, onder dankbetuiging aan hen, die bij der samenstelling hunne zeer gewaardeerde hnlp hebben verleend_

Deventer, 1 Juli 1890.

Sluiten