Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl we hier rustig gezeten zijn willen we overleggen hoe onze wandeling verder te vervolgen; langs den Dijk die hier daalt en een gewone straatweg vormt, komen we zonder iets merkwaardigs te zien aan de stad voorbij de fabriek van den Heer Laurillard (voorheen Hamer) bekend voor de groote gebakken rioolpijpen welke daar worden gefabriceerd. Ook kunnen we van „de Platvoet," zonder terug te keeren op den reeds afgelegden weg, langs verschillende paadjes ons naar Diepenveen begeven om dit dorp in onze wandeling op te nemen. Dit is verkieslijker, omdat we dan in de gelegenheid zijn, indien het weder — dat naar verandering dreigt — werkelijk voor ons voetreizigers ongunstig mocht worden, per spoor naar Deventer terug te keeren.

NAAR DIEPENVEEN MET EEN ZIJSTAPJE NAAR NIJENDAAL.

Wanneer we den landweg volgen die achter Rustoord om, ons langs Veenhuis en 't Bouwhuis naar de Beltenweg brengt dan vinden we voor een deel schaduw in de bosschen van Nieuw Rande, die we weldra bereiken; door deze bosschen kunnen we langs verschillende paden het doel van onzen verderen tocht naderen, doch we verkiezen ons aan den Belterweg te houden daar deze ons langs het Klooster Rande voert, dat we even op onzen tocht willen beschouwen.

Het ziet er liefelijk uit dat eenvoudige dorpje met zijne heggen en tuinen met laan van eiken, waarlangs de meeste huizen zijn geschaard. Onder de weinige huizen die het dorp telt vindt men twee logementen, waar in den zomer dikwijls logeergasten zijn even als aan „de Platvoet" en waar de burgerij van Deventer bij goed weder niet ontbreekt.

De kerk stond vroeger geheel eenzaam, doch die tijd is lang voorbij. Reeds in de vorige eeuw werden hier verscheidene buitenplaatsen aangelegd, die dit oord veraangenaamden. De kerk van geringen omvang en van weinig aanzien is een overblijfsel van een eenmaal zeer vermaard

Sluiten