Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xii

|||wrf(mtacl)e ^^cfiriiftonn'ii-g^aGrid!, P. VAN SON & CO., Deventer.

Zilveren Medaille, Amsterdam 1883.

Afdeeling PAKPAPIEREN : Afdeeling SCHRIJFWAREN :

Uitgebreide sorteering SCHOOL-, KANTOOR-, en COPIËERINKTEN,

• > » . -jj t i_p tvt waaronder bijzonder aanbevolen worden de gede-

^ v ' poneerde merken: Davo-Inkt en Konings-Inkt.

in ROLLEN en in FORMATEN, voor alle takken POSTLAKKEN, ZEGELLAKKEN en FLESSCHEN-

van Handel en Ni.jverlieid. LAKKEN. Vloeibare LIJM en vloeibare GOM.

_ . . I)e Artikelen dezer afdeelinq ivorden uitsluitend door

Billijlce prijzen. ■' J

den Boekhandel geleverd.

Uitmuntende qualiteiteu; accurate en r>lua,ge lerering.

EXPORT naar Oost- en West-Indië, Transvaal, enz.

Sluiten