Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uil JONG,

ARTS,

Noordenbergsingel te Deventer,

is dagelijks {behalve 's Zondags) van 121!*--!1!* uur te Consulteeren, over de behandeling door hypnotisme en electriciteit, vooral voor lijders aan zenuwziekten.

's Woensdags kosteloos.

"Wed, S, SCHUTTE,

Fabriek van Mineraalwateren,

Limonades, Gazeuses en Siropen. Nieuwstraat A7, DEVENTER.

\\\\\\X\WWWXWWXXXNXXXXXXXXXXXVXXW

H. O OSTEZjA.A.FI .

Lange Bisschopstraat 65, Deventer. Chirurgisch, Instrumentmaker,

MAGAZIJN van fijne Staalwerken, als MESSEN, SCHAREN enz.; voorts BRILLEN, LORGNET I EN. TOONEELKIJKERS en alle optische instrumenten.

Breukbanden en alle aanverwante artikelen.

Sluiten