Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechts de Katholieke kerk, gebouwd in 1896 en verbouwd in 1902.

Langs het Hotel Zeelandia, (eigenaar Bergervoet,) loopen we voorbij de Hofstraat, waarin het Badhuis. We passeeren de Kostersbrug, waar de Grift onderdoor stroomt en komen nu in de Dorpsstraat. Rechts in de Beekstraat is het gebouw van het Leger des Heils. Even voorbij de Mariastraat, waarin School N°. 2, is het Marktplein, dat zich uitstrekt tot aan de Stationsstraat en waarvan het deel, dat we nu voor ons zien, gewoonlijk het Oude Marktplein wordt genoemd in tegenstelling van het Nieuwe, dat achter het Gemeentehuis ligt.

Het oude Gemeentehuis, dat te klein geworden bleek, werd in 1898 naar de plannen van den Gemeente-architect den Heer De Zeeuw, verbouwd. Het gebouw zelf, in gemoderniseerd Oud-Hollandschen stijl opgetrokken, prijkt met een torentje in streng Oud-Hollandschen stijl. Het inwendige voldoet geheel aan de eischen des tijds; in de ruime vestibule ziet men een gedenksteen van de verbouwing en een wit marmeren gedenksteen met de buste en reliet van den Admiraal Van Kinsbergen, uit de in 1842 afgebroken kerk hier naar toe overgebracht. De inscriptie vermeldt de kwaliteiten, den leeftijd en den sterfdag van den Admiraal.

Vooral bezienswaardig is de in Oud-Hollandschen stijl ingerichte Raadzaal met prachtigen schoorsteen.

Sluiten