Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de wanden prijken de portretten van Z. M. Willem III en H. M. Koningin Emma (crayonteekening van den Heer Mali), een portret van H. M. Koningin Wilhelmina (photografie Kerkmeijer), een afbeelding in tegels van Apeldoorn vóór 1840 en afbeeldingen van het Oude en Nieuwe Marktplein met het Oude Raadhuis. In de kroonlijst ziet men de geschilderde wapens van Nassau, Oranje, Nederland, Waldeck-Pyrmont, Apeldoorn en de provinciën. Verder 17 tegel-tableaux, voorstellende gezichten uit Apeldoorn en omstreken.

Merkwaardig zijn ook de ramen van gebrand glas met portret van H. M. Koningin Wilhelmina, in de achterzijde voor de trap.

In een der bovenkamers berust het archief, terwijl naast den hoofdingang het Politiebureau gevestigd is.

In den voorgevel zijn behalve het wapen van Apeldoorn nog vier koppen, alles in zandsteen gebeiteld, voorstellende Landbouw, Koophandel, Kunst en Wetenschap.

Het oude Marktplein wordt 's Maandags als groentemarkt gebruikt, terwijl op het nieuwe de markt gehouden wordt voor andere artikelen en de veemarkt. Ook treft men er een boteren een vischmarkt aan, beide overdekt.

Bij het Gemeentehuis staat het Café Central (eigenaar Bruins) restaurant waarbij een zaal voor uitvoeringen en verkoopingen; tegenover de Vischmarkt is het Café De Poort van

Sluiten