Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat geheel door groote villa's is ingenomen, waaronder enkele in den modernen stijl. Op den hoek der Emmalaan staat het Pension Charma en als we dat gepasseerd zijn, komen we uit op den Zzvolschen Weg; dien volgende langs het Weeshuis zouden we op het Loo aan den Locaal-Spoorweg uitkomen; we kunnen dien evenwel gauwer bereiken en wel langs den Looschen Weg langs de ie Christelijke School, die ons brengt tot vlak bij het Station Het Loo.

Het Paleis.

Ongeveer in het verlengde der Loolaan heeft men de Paleislaan, aan beide zijden met twee rijen statige beuken beplant. Aan het einde dezer laan staat het Paleis, een groot gebouw, welks beide ver vooruitspringende vleugels het ruime, in den zomer met bloemen en planten bezette bassecour omsluiten.

Gelijk met het zware ijzeren hek voor het bassecour sluiten zich rechts en links gebouwen aan, overschaduwd door eeuwenoude eiken, waarvan sommige de respectabele doorsnede van ruim een Meter hebben.

Men kan niet zeggen, dat het Paleis indruk maakt, of het mocht door zijn grootte zijn; ook de witgepleisterde muren doen vooral in den zomer bij feilen zonneschijn onaangenaam aan.

Wanneer het Hof niet op het Loo is, wordt er gelegenheid gegeven een gedeelte van het

Sluiten