Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paleis te bezichtigen. Daartoe sla men, het groote hek inkomende, rechtsaf en vervoege zich bij den concierge. De bezichtiging kost een kwartje per persoon; zijn er meer dan drie personen, dan wordt de prijs eenigszins verminderd.

De hoofdingang van het gebouw is langs een breeden hardsteenen trap; de geleider leidt de bezoekers echter het Paleis binnen door een deur rechts van den hoofdingang. Vandaar uit zullen we dus ook onze kleine beschrijving aanvangen.

In den gang hangt een teekening van Van Dokkum, voorstellende het zilveren pièce de milieu, een geschenk van de stad Amsterdam ter gelegenheid van het huwelijk van H. M. de Koningin met Z. H. Hertog Hendrik van Mecklenburg. Verder een schilderij van Pelgrim : een bezoek van Koning Willem III aan Ned. Mettray op 5 Febr. 1853. Uit den gang komende treedt men de kleine eetzaal binnen met mooi gebeeldhouwd, in Zwitserland aangekocht buftet; de portretten van Stadhouder Willem de Derde en zijn gemalin en een prachtige klok van Martinot. Deze zaal werd vroeger als rechtzaal gebruikt; achterin is nog de zware balustrade en het alziend oog. Uit de kleine eetzaal komt men in het o?itvangsalon met verscheidene kleinere en grootere schilderijen ; o. a. hangt er een van Sadée; Allerheiligen op het kerkhof Père la Chaise en van

Sluiten