Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Loenen leiden grindwegen naar Voorst, Eerbeek en Laag Soeren (met de badinrichting »Bethesda«) en naar de Woeste hoeve, ruim een uur ten zuiden van Beekbergen aan den Arnhemschen Weg gelegen.

Aan het einde van onzen Gids gekomen, kunnen we niet nalaten te vermelden, wat Craandijk in 1879 in het tweede deel van zijn Wandelingen in Gelderland op blz. 152 o. a. schreef:

«Natuurschoon is er (dat is dan op de Veluwe) in ruime mate te vinden voor wie weet te zoeken. Frissche lucht waait over de heuvels. Vrijheid woont op de heiden. Plechtige ernst huist in de bosschen. Levenskracht stroomt alom. Wie deze dingen liefheeft, die kome over de Veluwe dwalen, met den wandelstaf in de hand, met een open oog, met een open hart. Het zweet zal op het voorhoofd parelen, 't stoffig zand zal den voet bedekken, 't felle licht zal soms het oog verblinden. Maar rijke vergoeding wordt u gegeven, als gij neerzit op de hoogte, of rondziet in de verte, of de spelingen van het licht in de bladeren opvangt, of de vriendelijke heideplant met haar klokjes den dorren grond als met een purperen vorstenmantel ziet tooien«.

Sluiten