Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De smalle Noordgeul duurt slechts enkele honderden meters.

Dan ziet men links de Oude Maas, die door stroomt naar de Nieuwe Maas. Zichtbaar zijn hier de spanningen van de groote voet- en trambrug nabij Spijkenisse.

Onze boot vaart rechtdoor de Botlek op en verder de Nieuwe of Brielsche Maas.

Dit is een rustig, aangenaam vaarwater met groene oevers, waarover men zeer ver, links op Putten, rechts op Rozenburg en op het land van Maassluis uitziet.

Een klein half uur varens van Vlaardingen bereikt men NIEUWESLUIS (Gemeente Heenvliet.)

Hier is de toegang tot het in 1829 gegraven Voornsche Kanaal dwars door het eiland Voorne tot Helleooetsluis aan het Haringvliet.

Van het promenadedek af, kan men den loop van het kanaal een eind weegs door het vlakke land volgen. Dichtbij staan de zware sluiswerken en de hooge brug.

Nu varen wij verder, links het visschersdorp Zwartewaal, schilderachtig gelegen, tot Den Briel.

Over Den Briel spreken wij hieronder. De boot vaart Den Briel voorbij en het gedeelte dat dan volgt, geeft U den indruk dat ge een zeereis maakt, d.w.z. op een zeer breed water, aan den horizont eindeloos en toch niet zoo in beweging, dat het U zeeziek zal maken.

De stroom is breed, vol ondiepten. Het oeverland gaat langzamerhand aan beide zijden over in duin-formatie, eerst heel laag, zoo laag, dat in 1 894 de zee ze overstroomde, maar allengs hooger.

Sluiten