Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wandeling er heen vraagt wel een goede anderhalf uur.

Is men te voet of per fiets, dan kan men terug langs het Strand.

Bij ebbe is het Strand zeer goed per fiets te berijden.

Men heeft dan een mooie kijk op de duinen langs den geheelen kuststrook van het eiland Voorne.

Komt men dan bij mijlpaal 13 en klimt men even op een der hooge duintoppen, dan ziet men landwaarts niet anders dan prachtig begroeide duinen. Deze zijn hier zeer breed.

Nog tal van andere wandelingen of tochten zijn te maken, ook door de verschillende polders. Raadpleegt daaromtrent ook de wandelkaart.

Vergeet vooral niet om, voor U de route bepaalt, te kijken naar de windrichting, en Uwe wandeling zoo te regelen, dat ge langs het Strand gaande, zooveel mogelijk in de richting van den wind wandelt.

Op het Strand is tegenwind en het stuifzand zeer hinderlijk.

Om te wandelen in de duinen volgens route V en VII, heeft men vergunning noodig. Aanvragen daartoe te richten aan het Secretariaat van de Vereeniging, [of aan de kiosk, of bij den Heer W. D. VAN DlJK, villa „Oosterhout".

VIII. Naar Brielle.

De wandeling naar Brielle of Den Briel is

Sluiten