Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kostte wel is waar een halven franc en een glaasje cognac een franc, maar de jonge dames, die hier als kellnerinnen bedienden, verzekerden dat de druiven waren geplukt op de bergen van het heilige land der Charitas. En dan was het ook niet te duur.

Tot besluit van den dag zou er 's avonds eene tooneelvoorstelling worden gegeven, waarvoor alle biljetten waren uitverkocht door de dames in de kiosk. Het zou volgens de aankondigingen, dagen te voren reeds in al de hotels door groote plakkaten afgekondigd, eene brillante voorstelling zijn, waarvoor de eerste en beste tooneelspelers hunne medewerking hadden toegezegd. Het nieuwste stuk van den allerlaatsten tijd „Skat in Rauchzimmer, 't welk door heel de wereld succes behalen zou, zou worden opgevoerd.

De groote eetzaal van het Curhaus tot schouwburg ingericht, was eivol. Ieder was in gespannen verwachting. De muziek der Curcapelle speelde eene Symphonie. Daarna werd driemaal gebeld. Statig ging de voorhang omhoog, en ziet: Vier heeren, met een sigaar in den mond, stevig dampend, speelden kaart.

Vijf minuten lang. — Het gordijn viel. — De voorstelling was afgeloopen.

Hoe flauw!... En toch, hoe groot was de pret geweest! komedie haalde er niet bij! Het was een waardig slot. De laatste francs voor de Soeurs de charité waren in de kas gespeeld en niemand beklaagde zich zijne entréepenningen.

Terwijl er bij gezelligen kout en gullen lach geklonken en gedronken werd op het succes van de FancyFair, die nog dagen lang de gasten in de goede stem-

Sluiten