Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hanspeerke.

DOOR

J O S. R A E M A E K E R S.

„Piet, genaamd Hanspeerke", was de onderteekening geweest van het briefje, dat mij werd overhandigd tot nader onderzoek. Vermoedelijk was de schrijver zijn familienaam vergeten en gaf hij zijn dorpsnaam, die aantoonde dat de vader van Peerke (Pietje) „Hannes" had geheeten. Het verzoek luidde om een jaar uitstel van rente eener kleine hypotheek te verleenen, daar omstandigheden het onmogelijk maakten deze te voldoen, zooals anders jaren lang met stiptheid had plaats gehad.

Met genoegen werd door mij de opdracht aanvaard, om de billijkheid der vraag na te gaan, en ging ik op een prachtigen Julidag er op uit om Hanspeerke te bezoeken. Het was vier uur in den namiddag, de warmte tusschen de huizen in de stad ondragelijk, en ik bleef met genot een oogenblik op de brug staan, die de rivier overspant.

Een heerlijk koeltje waaide mij hier in 't aangezicht

5

Sluiten