Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar was. Kom, domoor, kleed je uit, en maak dat je in bed komt."

Tante Lisa zag hoe plotseling Frans' doodsbleeke wangen vuurrood werden. Ze kuste hem goeden nacht en de knaap verdween zwijgend in het aangrenzende kamertje, waar Lotje en hij sliepen.

„Ik begrijp me niet, Mina, dat je dat kind altijd domoor noemt," zeide Lisa inwendig kokend van drift over den ruwen toon. „Je zult hem daar heusch niet knapper door maken, en bovendien is hij volstrekt geen domoor."

Mevrouw Franken lachte.

„Frans geen domoor! Lisa, je wilt me weer in mijn humeur brengen! Als Frans niet dom is, dan mag je m ij er voor uitschelden!"

„En met meer recht," dacht de jonge vrouw. Ze had in het jaar van haar huwelijk haar schoonzuster leeren kennen als een practische, flinke huisvrouw, maar ook ontdekt dat ze zeer bekrompen en alles behalve geleerd was, het type van een burgerjuffertje, dat boven haar stand getrouwd was.

„En ik zeg je, Mina, dat de jongen een degelijk verstand heeft, maar ze behandelen hem verkeerd."

Ze had eigenlijk willen zeggen: „jij behandelt hem verkeerd", maar ongetwijfeld zouden ze dan ongenoegen hebben gekregen, wat ze ter wille van Frans wilde vermijden.

„Laat den jongen wat meer aan zijn lot over, dan zult ge zien, dat hij ontdooit. Je weet toch dat ze Von Humboldt in zijn jeugd voor idioot gehouden hebben ?"

Ze was overtuigd daar haar schoonzuster het niet

Sluiten