Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goedvindt, ons glaasje Meiwijn drinken voordat de Franschen komen."

„Want die laten niet veel over; daar weten de oudelui van mee te praten."

„Toch heb ik liever de Franschen in het land dan —"

„Weer de oude preferentie. Wat mij betreft, liever geen van beiden."

„Laten we daar eens op klinken."

Doch die luchthartige opvatting van het geval kwam toch niet uit het hart; we waren meer beklemd, dan wij lieten blijken, en naarmate we ons in allerlei eventualiteiten verdiepten, werd de toon minder opgewekt. We gingen vroeger van elkaar dan anders en ik geloof dat we, over en weer, zoo iets gevoelden van de vrees der oude Romeinen.... dat Hannibal voor de poort stond.

En in de eerste dagen nadat bij de buren de vonk in 't kruit geslagen was, keek menig onthutst ingezetene over den vestingwal of waagde zich even buiten de poort om te zien, of er nog niets verdachts in aantocht was.

Ook ons leger werd gemobiliseerd; de schoone slaapster op het Plein te 's Gravenhage was ontwaakt en zoo langzamerhand werden bevelen gegeven, echter zonder iets prijs te geven van de heerlijke centralisatie, waarin het Ministerie van Oorlog destijds zijn heil zocht.

En wanneer men werkelijk ons in den oorlog betrokken

Sluiten