Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frau Yrmentrud.

DOOR

G E E R T R UID A CARELSEN.

I.

„Waar wandelen wij van middag naar toe?" riep een vroolijke meisjesstem.

,,Fiau 1 rma zei gisteren, dat wij op den Rabenburg zouden koffie drinken," mompelden een paar lippen, die zich blijkbaar inspanden om onder het praten eene sigaar vast te houden.

„Frau Yrma zei van ochtend, dat wij in den namiddag bij honk moesten blijven, en wat vroeger avondeten, en daarna, op den Rabenburg, de zon zien ondergaan."

„Och, dat kan immers niet, vroeger avondeten, dat brengt den heelen avond in de war!"

„Wel, als Frau Yrma het toch zegt...."

„Ik zal het haar zelve gaan vragen!"

Bovenstaand gesprek karakteriseert duidelijk de gewichtige positie, die genoemde Frau Yrma bekleedde in de wereld, te midden waarvan zij zich op 't oogenblik bewoog.

I. *

9*

Sluiten