Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een dirigeerend hoofd werkte men zonder houvast; en menigeen kwam hier tot de ontdekking dat een badplaats zonder een badarts een onding is. Zelfs de natuurgeneeswijze, met haar vrijzinnig streven om elk verstandig mensch het beheer zijner eigen gezondheid mogelijk te maken, eischt aanvankelijk inlichting en oefening onder goede leiding. En bij gemis daarvan leden velen, die hierheen gekomen waren om gezondheid te zoeken, gebrek. Op enkelen na, die wisten wat zij wilden en rustig hun gang gingen, slingerde men van het ééne bad- en dieetsysteem in het andere. A. zwoer bij Kneipp en B. bij Canitz en C. bij Rikli en D. weer bij wat anders, en door menigeen werd alles achter elkaar uitgeprobeerd. Schreeuwers hadden een hoog woord; stumpers van beiderlei geslacht liepen om raad te bedelen als arme lui om een paar centen; een geestig hypochondrist betoogde dagelijks met nieuwe argumenten dat het heelal glad verkeerd ingericht is; jonge moeders werden wanhopig onder het mengelmoes van middeltjes, haar voor haar zieke zuigelingen aan de hand gedaan; en coquette vrouwen maakten van de gelegenheid gebruik om zich sentimenteel aan te stellen.

Ondanks al die onrust en ergernis amuseerde men zich echter ook. En op dat gebied was betere directie. Daar regeerde onbetwist en onbetwijfeld: Mevrouw Yrmentrud Schulze.

Zij was eene groote, goedgebouwde vrouw van tegen de veertig jaar, met een knap, aangenaam gezicht, een helder-vriendelijken blik en rijk blond haar, dat frischweg naar boven omgeslagen was, ofschoon het aan de slapen reeds grijs begon te worden. Blijkbaar hechtte

Sluiten