Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

druk op gang was en de algemeene aandacht de houten pijlen volgde, die den harlekijnaehtigen vogel successievelijk van zijne ledematen beroofden, bleek het dat de Cantor van het feestterrein verdwenen was.

En het bleek dat Frau Yrma ook verdwenen was, en Majoor Petersen met zijne vrouw ook.

En, na onderzoek, kwamen eenigen er achter, dat dit drietal door den Cantor in zijne woning genoodigd was en dat ze daar alles bezichtigd hadden, met en benevens zijne kinderen, die hij allen bij elkaar geroepen had, en dat Frau Yrma de kleinen op haar knieën had genomen en gekust.

III.

Sinds dat bezoek in het schoolhuis bekend was geworden, liet de publieke opinie van het badplaatsje Frau Yrma niet langer met vrede. De betooverende kracht van haar gezag was heelemaal gebroken.

Al haar vroegere invloed was thans nu er iets wat naar liefde leek in 't spel kwam — niet in staat haar te behoeden voor de alledaagsche nieuwsgierigheid en bemoeizucht, waaraan bijna ieder zich pleegt schuldig te maken jegens eene wordende genegenheid.

De algemeene stemming hunkerde naar het oogenblik dat de zaak tot eene beslissing zou komen; en onder den drang van dien prikkel deed men wat men kon

Sluiten