Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een andere moeilijkheid, minder gewichtig, maar toch ook lastig, was van buitenaf gekomen.

Naarmate de aristocratie uit den omtrek vernam dat Cantor Weisse in het badseizoen eene adellijke vrouw had opgedoken, werd dit feit zoo vermakelijk gevonden, dat men er het rechte van wenschte te weten. Schoolopzieners en andere dignitarissen, die zelden of nooit naar de school omkeken, maakten nu gebruik van hun inspectierecht, in de hoop van de „nieuwe schoolmadam", de „Amerikaansche barones", de „lange commandante" of hoe men haar anders noemen mocht, persoonlijk te zien te krijgen. Bewoners van de naburige „ridderlijke" landgoederen hielden in hun rijtuig vóór de school stil, sommigen onder voorwendsel van privaatonderwijs voor hunne kinderen. En toen het hun niet lukte op die wijze met de nieuwelinge in aanraking te komen, kozen eenige dames de partij, haar in allen vorm een bezoek te brengen.

„En Liet u zich interviewen?"

„De eerste visites ontving ik. En éénmaal gingen mijn man en ik overal terug. Maar toen daarna de dames mij afzonderlijk op koffiepartijtjes begonnen te in\ iteeren, bedankte ik, met de betuiging dat ik niet zonder mijn man uitging."

„Vrouw van uw man!"

„Natuurlijk. Overigens had ik veel te veel te doen, om aan conversatie te denken. Er viel in dit huishouden heel wat in orde te brengen. Ik heb alles naar mijn beste weten opgeredderd, niet meer veranderingen gemaakt dan hoog noodig was, en zoo veel ik kon en onze beperkte middelen het toelieten, in de behagelijke richting gewerkt."

Sluiten