Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óf onder eene armzalige kleine tent, zoo ongeveer van de afmetingen eener geopende parachute.

In die schriel toebedeelde ruimte bevinden zich huisraad voor dagverblijf en een ijzeren krib met toebehooren, waarin men de zoete nachtrust mag genieten, wanneer weer en wind dit veroorloven. Wat het meubilair in een kamp betreft, het kan op verre na de vergelijking niet doorstaan met den inventaris van de arke Noachs.

Hutten zijn uitzondering, tenten regel. Een zoogenaamde officierstent schept een bewoonbare ruimte van — let wel — 1.6 Meter straal; groote partijen kan men daarin dus niet geven. Veeleer herinnert dit eigenaardig verblijf ons, uit de dagen der jeugd, aan den domper op eene kaars.

In dit linnen zomerverblijf nu moet hij dejeuneeren, zijne veelomvattende werkzaamheden verrichten en slapen. Jaren lang met de redactie van een paar Tijdschriften belast, diende diezelfde tent mij tevens tot redactiebureel, en meer dan eens, wanneer de wind er onder kwam, is het gebeurd dat correspondentie, copij en andere paperassen de hei over vlogen, en zes man met 'n korporaal moesten gecommandeerd worden om die schatten weer te verzamelen.

Redactionneele werkzaamheden op de heide, wanneer men daar een vierendeel jaars gekampeerd is, zooals eenmaal mij overkwam, zijn lastig.

Ik kan dit verzekeren, bij ondervinding.

Een poos kan een redacteur zich verontschuldigen; hij zou zich zeiven en anderen in den waan kunnen brengen, dat hij een buitenlandsche reis had ondernomen;

Sluiten