Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worpen, met een stuk plank als lessenaar, een klein rond gat voor 'n zak-inktkoker en een zodenbank als gestoelte.

En toen de duisternis was ingevallen, werd het geheel alleszins voldoende verlicht door eene kaars in een geolied papieren omhulsel, zooals eene eerzame juffrouw op een tochtig marktplein dit haar oliekoekenkraam placht te doen.

Een pluimpje en, wat hem niet minder welgevallig was, de noodige fondsen om zich eenige lafenis te verschaffen, waren zijn deel. Inmiddels had ik mij van den voortgang van "het werk overtuigd, de noodige aanwijzingen gedaan en toen kon ik met een gerust geweten mij terugtrekken in de bijzondere vertrekken van den hoofdredacteur.

Dat in zulke omgeving de poëet wel eens naar een rijmwoord zoekt, zal niemand verwonderen. Bij voorkeur werd daarom bij zoo ongemeene gelegenheden overgegaan tot het corrigeeren van drukproeven; een nuttig werk, dat ook moet worden gedaan.

Maar lang zou dit schrijversvermaak niet duren; de gedachten waren bij het grondwerk, dat in den kortstmogelijken tijd moet worden uitgevoerd en waarbij het dus aankomt op eene oordeelkundige werkverdeeling. De mineurtjes, zoo noemden wij hen nog altijd trots de othciëele benaming „geniesoldaten", zijn vaardig met schop en houweel; zij werken vlug en handig, daarbij met eene opgewektheid die een misanthroop zou bekeeren.

Ten deele een uitvloeisel van de ingenomenheid, die een ieder heeft voor het wapen waartoe hij behoort, doch voorzeker ook was het de kloekheid, de voort-

Sluiten