Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou dit eene tamelijk uitvoerige beschrijving vorderen. Hij, die in een mijnput naar de ingewanden der aarde afdaalde, zal zich tevens eenig begrip kunnen maken van het ijzingwekkende van een worstelstrijd daar diep onder den grond; waarbij men tracht elkanders werk te vernielen en elkaar te verpletteren of levend te begraven. Zooals gezegd: soms ook kwamen bloedige gevechten van man tegen man voor, in nauwe gangen, ternauwernood verlicht en onvoldoend geventileerd. Het is dan ook wel een vreemde wereld, waarin wij den lezer verplaatsen.

Komen ook in de-mijnen voor industrieele doeleinden vele ontzettende ongelukken voor, door aardstortingen, water, veelal ook door eigen onvoorzichtigheid, als ontploffing van mijngas menigeen den dood bereidt; men zal kunnen nagaan, wat het zeggen wil, door kunstmiddelen rampen in 't leven te roepen, en voorzeker mochten in de schoone middeleeuwen de kruisvaarders en andere strijdlustige lieden zich er mee vleien, bewijzen van moed, van zedelijken moed te geven, wanneer zij bij voorkeur onder den grond den vijand bestreden!

Al mogen in het kamp bij Zeist de mijnwerken niet worden uitgevoerd ter diepte van de mijnen in bergstreken, meermalen toch is men meer dan een huis hoog den grond ingegaan, door middel van een nauwen put; op den bodem daarvan werd dan uitgebroken en als een mol voortgewoeld met behulp van galerijen, zoogenaamde g r o o t e en kleine gangen, eindelijk met de nauwe hollandsche ramen, waarin men slechts geknield of liggend zich bewegen kan. Een put of gang van die ramen moet een ongezond verblijf worden ge-

Sluiten