Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemd, en is de grond slecht, dan kan de arbeid niet geheel zonder gevaar worden geacht. Indertijd hadden de mineurs een groote handigheid in dit bedrijf; meermalen werden betrekkelijk belangrijke mijnwerken uitgevoerd en proeven genomen, om de uitwerking van overladen, onderladen en kwetsmijnen te bepalen. Overladen mijnen vormen een trechter; de anderen hebben hare uitwerking onder den grond en zou men dus meer geniepig kunnen noemen. Bij de belegering der citadel van Doornik, in 1667, werd door eene overladen mijn eene mortierbatterij van zeventien vuurmonden vernield en een aantal officieren en minderen, welke zich bevonden in die batterij, vonden er hun graf.

Er zou dan oorlog worden gevoerd; dichter bij de werkelijkheid komende dan met eenig ander spiegelgevecht mogelijk is. Om den mijnoorlog na te bootsen had men als onderstelling aangenomen, dat onder het aangevallen gedeelte van een vestingfront eenige mijngalerijen bestonden, onderling door eene gemeenschapsgalerij verbonden.

Om den verdediger ongeveer in dien toestand te brengen, was eene gracht gegraven boven de veronderstelde plaats der gemeenschapsgalerij; hij kon dus door het maken van putten op de punten komen, van waar hij anders uit de galerij zou trachten, den aanvallenden mineur tegemoet te werken Wel ontbrak hem nu gemeenschap gelijkvloers, doch deze vond hij boven zich in de open lucht met het voordeel van gemakkelijker ventilatie.

Sluiten