Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongenoegen maakte hem opmerkzaam op het onwillekeurig abuis.

Op de harde peluw rustende, droomde men dan van een meer luxurieus ingericht verblijf, van al het andere wat zoo'n schreeuwend contrast vormde met deze ballingschap, tot een dreunende slag, door de heuvelen in de verte teruggeworpen, den sluimerende ruw deed

ontwaken en aan de, in waarheid koude, werkelijkheid terug gaf.

Dit was het morgenschot, gevolgd door de reveille, die door een onverbiddelijk tamboer op het ook al vochtig kalfsvel geslagen werd; als vriendelijke aanmaning om op een uur, dat menig bon-vivant eerst gaat slapen en 'n gewoon sterveling zich nog eens omkeert, de dagtaak te beginnen. En al wilde men niet gehoor geven aan de signalen op trom en hoorn, de goed gedresseerde oppasser kent wel de middelen om „zijn heer" onder de wol uit te krijgen; tegen het tergend aanhouden van dezen onmisbaren dienenden geest is de grootste luiaard niet bestand. Heeft men daarenboven den vorigen avond laat de bokaal gezwaaid en zich te buiten gegaan aan menschenmin, door te veel op eikaars gezondheid te drinken, dan is dit ontwaken in den vroegen ochtendstond, onder zoo verzwarende omstandigheden, deerniswaardig. Fluks is het toilet gemaakt, een sober ontbijt wordt genuttigd, waarbij de koffie als meekrap en het oudbakken brood als zemelen smaakt, de vechtsabel wordt aangegord, en men begint een soort Kneipp-kuur, zich bewegende door de

natte hei-flora, die bij de minste aanraking dienst doet als gieter.

Sluiten